• darkblurbg
     

Onze diensten op het gebied van offshoring

Onze diensten liggen op het gebied van offshoring (ook genoemd offshore sourcing, offshore outsourcing of global sourcing). Deze internationale manier van werken biedt namelijk belangrijke voordelen. Het geeft allereerst toegang tot hoogopgeleide specialisten, die in ons land soms schaars zijn, en wat ook de innovatie kan doen vergroten Hierbij bestaat de mogelijkheid tot soms forse kostenbesparingen, en het geeft tevens meer flexibiliteit en een snellere time to market. In sommige gevallen betekent deze manier van werken toegang tot nieuwe exportmarkten. 

Het beginnen met offshoring is echter niet eenvoudig, mede vanwege de grote en vaak verwarrende keus aan bestemmingen en dienstverleners. Verder zijn aan het werken met teams in het buitenland ook risico’s en nadelen verbonden, die te maken hebben met communicatie en coördinatie. We krijgen namelijk te maken krijgen met het verschil in geografische afstand, taalverschillen, eventuele tijdsverschillen en cultuurverschillen. 

Beginnen met offshore sourcing kan daarom gecompliceerd lijken, maar wij assisteren u graag. GPI Consultancy is met 20 jaar ervaring een gespecialiseerd adviesbureau en werkt voor zowel grote als kleine bedrijven die nog geen ervaring hebben op dit gebied. Ook assisteren we bij het verbeteren van de prestaties van organisaties die reeds aan offshoring doen.

Wij geven informatie over de vele aspecten van offshoring, zodat er betere besluiten genomen kunnen worden. Het uitvoeren van offshore activiteiten moet beginnen met het bepalen van een offshore strategie en een operationeel plan. Welk werk is geschikt om over de grens uit te laten voeren? Wat zijn de exacte kostenvoordelen? Hoe staat het met de 'hidden costs' en de risico's? Kan er het beste een eigen vestiging (captive centre) in het buitenland opgericht worden of is het beter om met lokale partners te werken (outsourcing)? Voorbeelden van onze adviesdiensten zijn:

 

Offshore QuickScan
Speciaal voor kleinere en middelgrote organisaties hebben wij een "Offshore QuickScan" ontwikkeld. Hierbij wordt in korte tijd een geschikt proefproject geselecteerd, en worden de keuzecriteria ten behoeve van de buitenlandse dienstverlener opgesteld. Aan de hand van eventuele wensen rond de landenselectie maken we een lijst van potentiële dienstverleners; hieruit kan door u een keuze gemaakt worden. Daarnaast kunnen wij een ro
l spelen bij de offshore transitie, bij de projectbegeleiding en bij het geven van trainingen in het samenwerken met medewerkers uit andere culturen, zoals cultuurtrainingen. Wij hebben ook de online training Cross-Border IT and ITES Outsourcing opgezet.

 

Landen- en partnerselectie
Er zijn tientallen interessante offshore bestemmingen in de wereld en dit aantal groeit nog steeds. Vroeger vonden de Nederlandse werkzaamheden op het gebied van global software development voornamelijk plaats in India, maar er wordt tegenwoordig gewerkt met een groot aantal andere bestemmingen, zowel ‘nearshore’ als ‘farshore’. Het is vaak lastig om hierbij een goede keus te maken. Elk land heeft tenslotte specifieke voor- en nadelen en de keus voor een bepaalde bestemming is sterk afhankelijk is van de eisen van de Nederlandse organisatie. Wij hebben kennis van een groot aantal landen, en kunnen behulpzaam zijn bij de landenselectie. Tevens organiseren wij studiereizen naar diverse offshore bestemmingen. In het geval van outsourcing is zorgvuldigheid bij het selecteren van een offshore partner zeer belangrijk. Elke dienstverlener kent een eigen bedrijfscultuur en heeft specifieke sterke en zwakke punten. Wij assisteren bij het selecter
en van vendors, het opstellen van een RFI en RFP, due diligence en contractonderhandelingen. 

 

Offshore studiereizen
Als adviesbureau organiseren wij studiereizen, bedoeld voor managers die willen weten welke kostenbesparingen er in een offshore lokatie mogelijk zijn, en hoe op een flexibele wijze ICT-ers zijn in te schakelen. En voor ondernemingen die reeds ICT-werkzaamheden uitbesteden naar het buitenland, maar die nog mogelijkheden tot verbetering zoeken. Deelnemers worden ter plaatse geïnformeerd over de mogelijkheden, ervaringen en de kwaliteit van lokale ICT-diensverleners. Tijdens de reis leert u van andermans ervaringen, zodat u het wiel niet zelf hoeft uit te vinden. Het karakter is informeel, inclusief aandacht voor culturele onderwerpen; werk en cultuur hebben immers alles met elkaar te maken.

 

Aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij outsourcing
Veel bedrijven kiezen voor offshore sourcing vanwege de zakelijke voordelen. Er zijn echter ook raakvlakken met MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Diverse Amerikaanse bedrijven, waaronder Cisco en HP, zijn bijvoorbeeld vanwege hun intern MVO-beleid met outsourcing naar Palestina gestart. Deze samenwerking creëert namelijk hoogwaardige werkgelegenheid (ook voor vrouwen) in een land waar veel werkloosheid is. Weer anderen kiezen voor onbekendere outsourcing bestemmingen zoals Kenia, Oeganda, Sri Lanka, Cambodja, Bangladesh, Jordanië of Koerdistan. Wij assisteren Nederl
andse gebruikers die offshore sourcing willen combineren met MVO.

 

Exportbevordering
De softwaresector is een belangrijke economische sector in Nederland, maar is sterk op de binnenlandse markt gericht. Minder dan 10% van de inkomsten is afkomstig uit het buitenland, en dan voornamelijk nog uit onze buurlanden. Slechts een beperkt aantal ISV's is actief in het Golfgebied, terwijl daar interessante exportmarkten te vinden zijn. In Saudi-Arabië of de Verenigde Arabische Emiraten, waaronder Dubai, vinden momenteel grote investeringen plaats. Er liggen hierbij kansen voor Nederlandse ICT-ondernemingen op diverse terreinen, waaronder mobile applications, security, onderwijs en gezondheidszorg en gaming. Wij ondersteunen softwareproducenten (ISV's) bij het verkennen van deze nieuwe exportmarkten. Het gaat hierbij om marktonderzoeken, partnerselecties, beursdeelname (
Gitex, Dubai) en handelsmissies. 

 

Wij helpen u graag op weg! 
Interesse in offshore sourcing? Een eerste stap kan een vrijblijvend kennismakingsgesprek met ons zijn. Aan de hand van een introductie in het onderwerp en het stellen van een aantal vragen kunnen we een eerste indruk krijgen van de concrete mogelijkheden die er voor uw organisatie zijn. De voordelen en ook de risico’s en aandachtspunten worden hierbij globaal in kaart gebracht.

U kunt ook enkel uw e-mailadres aan ons doorgeven: in dat geval ontvangt u regelmatig onze nieuwsbrieven en uitnodigingen.