• darkblurbg
     

Zakendoen met Noord-Korea

Zakendoen met Noord-Korea? Ondanks de sancties is dat nog zeker mogelijk, en het land is zich steeds meer aan het openen voor buitenlandse bedrijven. Er zijn zakelijke mogelijkheden op diverse terreinen, zoals op het gebied van de productie, landbouw, scheepsbouw, logistiek, assemblage, toerisme, Informatie Technologie, animatie en computergames. Vooral ondernemers die in China produceren, en waar de kosten stijgen, onderzoeken alternatieven in Noord-Korea. Tevens zijn er specifieke mogelijkheden in de Economic Development Zones, waarvan er nu een 13-tal zijn opgezet.

De Noord-Koreaanse economie kent de laatste jaren al een groei, mede als gevolg van een aantal pragmatische maatregelen. De agrarische productie is verbeterd, er wordt geëxperimenteerd met hervormingen en ondernemingen krijgen meer zeggenschap. Ook duidelijk zichtbaar zijn de vele nieuwbouwactiviteiten in Pyongyang.

Ondanks de verscherpte sancties van het najaar van 2017 zijn er nog steeds zakelijke mogelijkheden met Noord-Korea; hierover kunt u met ons contact opnemen. De volgende sectoren zijn door ons eerder beschreven (noot: sommige sectoren vallen momenteel onder een sanctieregeling):

•    producing animation in North Korea (overzicht van de animatie-sector in Noord-Korea, juli 2018) 
•     video: ICT outsourcing and North Korea (zie het tweede deel van deze video van de Technische University Delft)  
•    impressie van onze eerdere missie naar Noord-Korea in mei 2017 
•    Producing textile and garments in North Korea
•    Software and ICT outsourcing

•    Animation and cartoons (video example of SEK Studio, Pyongyang) 
•    Cooperation in the flower sector
•    Investment projects in the Wonsan-Kumgang International Tourist Zone
•    Investing inside Korean EDZ's (Economic Development Zones)
•    Floriculture investment project proposal

•    Examples of North Korean products and investment proposals.

 

ICT- en BPO-reis naar Noord-Korea (najaar 2018)
Noord-Korea is een van de meest geïsoleerde landen ter wereld, maar lokale bedrijven willen graag contacten leggen met de buitenwereld. Nu de verhoudingen tussen Noord- en Zuid-Korea aan het verbeteren zijn, en er zelfs gesproken wordt van een ontmoeting tussen Trump en Kim Jong-un, lijkt het ons een goede zaak om opnieuw een specifieke outsourcing studiereis te organiseren. Ondanks de sancties is er op diverse terreinen nog steeds handel met Noord-Korea mogelijk, waaronder op het gebied van ICT Outsourcing en Business Process Outsourcing. Er is hoogwaardige kennis aanwezig, en waarbij de tarieven lager zijn dan in China. Samsung heeft reeds van Noord-Koreaanse expertise gebruik gemaakt (voor telecom software), net als Walt Disney (de Koreaanse animatiesector is reeds bekend). Deze bijzondere reis zal ook een bredere indruk geven van het land, en kan goed gecombineerd worden met een bezoek aan China. Een voorbeeld programma is beschikbaar

 

Studiereizen naar Noord-Korea (10-19 april 2018)
Wat is de invloed van de diverse sancties op de Noord-Koreaanse economie? Wat voor zakelijke mogelijkheden zijn er momenteel? Welke veranderingen zijn er voor bezoekers zichtbaar in Pyongyang? In deze cruciale periode organiseren wij twee studiereizen, om over deze onderwerpen informatie te verkrijgen.

Noord-Korea is onderworpen aan een groeiend aantal internationale sancties, en het is voor het land niet meer mogelijk om bijvoorbeeld kolen en textiel te exporten. Ook mag er minder geïmporteerd worden, waaronder olie. Vóór de laatste ronde van sancties kende de Noord-Koreaanse economie een groei, mede als gevolg van een aantal pragmatische maatregelen. De agrarische productie verbeterde, er werd geëxperimenteerd met hervormingen en ondernemingen kregen meer zeggenschap.
 
Is het nog mogelijk voor Noord-Korea om deze groei te handhaven nu internationale handel bemoeilijk wordt? De staatsmedia suggereren dat het economische beleid in 2018 vooral gericht zal zijn op de ontwikkeling van de lichte industrie en de landbouw. In plaats van importen zal er meer aandacht komen voor binnenlandse productie. Wellicht dat de huidige toenadering tot Zuid-Korea ook zal leiden tot meer economische samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van toerisme. Verder is er op diverse terreinen nog steeds internationale handel mogelijk.

Nieuwsgierig naar de politieke en economische ontwikkelingen? Interesse in zakendoen met Noord-Korea? Dan bent u van harte welkom op onze aanstaande studiereis van 10 - 19 april. Deze heeft een algemeen en inleidend karakter en omvat diverse bezoeken in Pyongyang en andere steden. In deze periode wordt de verjaardag van Kim Il-sung gevierd (15 april); een van de belangrijkste feestdagen van het land. Er vinden dan tevens enkele internationale culturele evenementen plaats, zoals het Spring Friendship Art Festival. We zullen naar het zuiden afreizen, naar Kaesong en de gedemilitariseerde zone in Panmunjom. Tijdens de reis is er gelegenheid voor formele en informele gesprekken met Koreanen. Voor details zie het voorlopige programma.
 
 

Deelname handelsbeurs: Pyongyang International Trade Fair (mei en september 2018)
Interesse in zakendoen met Noord-Korea? Er is in het land een stijgende vraag naar buitenlandse producten. Indien u een eerste indruk wilt krijgen van uw marktkansen dan kan hiervoor de Pyongyang International Trade Fair (PITF) bezocht worden. Deze beurs vindt elk jaar plaats in mei en in september en trekt behalve Koreaanse bedrijven ook exposanten uit China, Nieuw Zeeland, Duitsland, Maleisië, Mongolië, Zwitserland, Singapore, Australië, Indonesië, Vietnam, Italië, Thailand, Cuba, Polen en Taiwan (zie de
video van een eerdere beurs). De kosten voor individuele deelname zijn niet hoog, en wij kunnen uw deelname ondersteunen. Tevens kan gedacht worden aan een Holland Paviljoen, indien er meerdere Nederlandse bedrijven aan willen deelnemen.

 

Wij worden genoemd in de pers - enkele voorbeelden:

BBC, December 2017: How does North Korea do business under sactions?

Planet Money, October 2017 (audio): North Korea's Capitalists

Reuters, October 2017: U.N. ban on North Korean textiles will disrupt industry and ordinary lives

RTL Z, augustus 2017: Economie van Noord-Korea, ondanks sancties

NOS, augustus 2017: Philips en Bavaria verkrijgbaar in Noord-Korea

China Brief, October 2016: The Stable Door and Chollima: Chinese Computers and North Korean IT

VPRO, Bureau Buitenland, oktober 2016: Handel met Noord-Korea. Paul Tjia in debat met Remco Breuker (Universiteit Leiden)

BBC News, juni 2016: How Western businessmen make money from North Korea

Vice News, maart 2016: Your clothes could actually being made in North Korea

NKNews, november 2015: North Korea angles for FDI, but doubt lingers  

Institutional investor, juli 2015: Open for business: North Korea seeks foreign money 

JoongAng Daily, februari 2015: Money the ultimate universal ideology 

NKNews, juli 2012: Business and Outsourcing in North Korea: interview with Paul Tjia

Radio Nederland Wereldomroep, mei 2009: Is doing business in North Korea ethical?

 

Persreizen naar Noord-Korea (10 - 19 april 2018)
Voor journalisten organiseren wij aparte reizen naar Noord-Korea. Onze aanstaande persreis vindt plaats van 10 -19 april 2018. Ontmoetingen zullen plaatsvinden met onder meer managers van bedrijven, vertegenwoordigers van de overheid, en leden van de Academy of Sciences. Tijdens deze unieke missie zullen de journalisten geinformeerd worden over de economische ontwikkelingen en over de handelskansen in diverse sectoren. Het programma van de reis in april is beschikbaar.  

 

Academische samenwerking met Kim Il Sung Universiteit
De Kim Il Sung Universiteit, opgericht op 1 oktober 1946, is de belangrijkste universiteit van Noord-Korea. Op 29 en 30 september 2016 vond het internationale symposium ‘Science Development and Social Progress’ plaats, ter gelegenheid van het 70-jarige bestaan. Er waren deelnemers uit diverse landen, waaronder China, Rusland, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Polen, Australië, de UK en Nederland. Het plan is om meer internationale academische events te organiseren, en ook om research projecten met buitenlandse universiteiten op te starten. Hierbij zijn diverse mogelijkheden, bijvoorbeeld op het terrein van de Informatie Technologie, bioengineering, renewable energy, milieuwetenschappen. Wij kunnen een bezoek aan de Kim Il Sung universiteit regelen om een eventuele samenwerking nader te onderzoeken.
De universiteit wilt ook meer buitenlandse studenten uitnodigen om in Pyongyang de Koreaanse taal te bestuderen.

 

De Koreaanse taal leren in Noord-Korea? Zomertraining van 1 - 22 juli 2017
Unieke taaltraining voor verschillende niveau's aan de Kim Il Sung Universiteit in Pyongyang. Het intensieve gebruik van het Koreaans, ook via excursies binnen en buiten Pyongyang, zorgt voor een effectieve manier om vorderingen te maken. Voor een overzicht, zie h
et programma van de taalreis.

 

Neem contact met ons op 
Nieuwsgierig naar de mogelijheden van zakendoen met Noord-Korea? GPI Consultancy is een onafhankelijk adviesbureau, en kan u met de meest recente informatie van dienst zijn. Onder meer via onze handelsmissies kunnen we u in contact brengen met relevante Koreaanse bedrijven en organisaties. Tevens hebben contacten met de DPRK Chamber of Commerce in Pyongyang.